Sundhedsforsikring

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi at hjælpe dig med at gøre brug af den i 2 konkrete situationer.

1. Den ene situation er i forbindelse med et aktuelt forløb, hvor du allerede har været i Lægehuset til en konkret lægelig vurdering, og hvor du er blevet henvist til videre udredning, undersøgelse eller behandling via den offentlige sygesikring. Hvis du herefter ønsker at gøre brug af din private sundhedsforsikring, så kan du få henvisningen med i hånden, eller vi kan sende den til dig eller dit forsikringsselskab via vores kommunikationsmodul. Dette er uden beregning for dig eller dit forsikringsselskab.

2. Den anden situation er, at du henvender dig med et ønske om en speciel service, som du normalt ikke ville søge læge for, og at du kun kommer, fordi du har en sundhedsforsikring, der giver mulighed for nogle særlige behandlinger, som det almindelige sundhedssystem ikke giver. I den situation giver sygesikringen ikke de praktiserende læger løn for undersøgelsen, og undersøgelsen skal betales af forsikringsselskabet. I det tilfælde er det bedst, at du taler med dit forsikringsselskab, før du kontakter os, så du kan sikre dig, at de betaler for dig.


Selvom forsikringsselskaberne angiver på deres hjemmesider, at der ønskes en henvisning fra egen læge, så er dette langt fra altid påkrævet.

Hvis du efter konkret kontakt til dit forsikringsskab får at vide, at de i det konkrete tilfælde vil have en erklæring/udtalelse/attest/henvisning fra egen læge, så skal du bede dit selskab sende en skriftlig anmodning til os. Denne anmodning vil vi så vurdere og returnere med de ønskede oplysninger og sende til det sted, som er angivet på anmodningen. Det er forsikringsselskabet, der afholder udgiften for denne anmodning, og derfor er det vigtigt, at du sikrer dig, at det er dit selskab og ikke dig, der skal betale honoraret for denne anmodning.


Såfremt forsikringsselskabet ikke ønsker at fremsende en skriftlig anmodning om en erklæring fra egen læge, men selskabet fastholder, at de ønsker en lægelig udtalelse for at kunne vurdere din sag, og du som patient ønsker at din egen læge skal udforme en sådan udtalelse, og hvor lægen skønner at indholdet i attesten ikke strider imod almindelig lægelig fornuft, så vil vi udforme en sådan erklæring og udlevere den direkte til dig - bemærk venligst, at regningen for attestarbejdet betales af dig ved levering, og det er ikke sikkert, at du efterfølgende kan få regningen refunderet af dit forsikringsselskab. Regningen laves efter vedgået tid.

Dette attestarbejde er sygesikringen uvedkommende, dvs. du kan ikke få pengene refunderet ved kommunen eller regionen.


Hvis lægen ikke kan anerkende en service via dit forsikringsselskab, må vi henvise til, at det er en sag mellem dig og dit forsikringsselskab. Vi foreslår, at du taler med selskabets læge om sagen, så du kan få den ydelse, som du mener, du har krav på som privat betalende forsikringskunde.


Lægeforeningen og brancheforeningen Forsikring & Pension har indgået aftale om ovenstående fremgangsmåde og er forpligtet til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed, så henvis til denne hjemmeside eller bed selskabets læge ringe til os.