Vanedannende Medicin

Medicin kan bestilles elektronisk, via telefon eller personlig henvendelse, men noget medicin kræver personligt fremmøde.

Sundhedsstyrelsen har indskærpet, at fornyelse af afhængighedsskabende medicin KUN kan foregå ved en konsultation, og at der for alle patienter i behandling, skal foreligge en behandlingsplan og evt. plan for udtrapning.

Lægehuset har tidligere ved enkelte patienter tilladt elektronisk eller telefonisk fornyelse, men i henhold til Sundhedsstyrelsens indskærpelse, er dette ikke længere muligt. Således kan vi ikke længere forny sovemedicin, ADHD, beroligende og stærk smertestillende medicin (morfinprodukter, herunder tramadol) over hverken telefon eller via hjemmesiden.

Står nogle af disse præparater på din medicinliste, så vil vi anbefale, at der bookes en konsultation i klinikken hos din vanlige læge, så der kan lægges en plan for behandlingen og medicinudskrivelsen og aftale næste fremmødetid i klinikken.

Der vil som udgangspunkt højst blive udskrevet tabletter frem til næste konsultation i klinikken hos læge eller sygeplejerske.

Vi tilbyder hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

2 gange omg året skal alle patienter, som får vanedannende medicin, til lægesamtale om medicinen, hvor der lægges fremadrettet plan – og hvis muligt – laves en plan for nedtrapning/udtrapning.

Brug af afhængighedsskabende medicin kan have indflydelse på evnen til at køre bil og betjene maskiner. Sundhedsstyrelsen har fastsat maksimale doser for de enkelte præparater. I en del tilfælde er det derfor et lovkrav, at lægen anbefaler kørselspause, og i enkelte tilfælde kan behandlingen medføre frakendelse af kørekort – dette gælder specielt erhverskørsel. (se link nedenfor).

Patienten er altid selv ansvarlig for at vurdere om de er i stand til at føre bil på forsvarlig vis uafhængig af hvilken medicin de får.

Vejledning for patienter og pårørende ang. nedtrapning og ophør af vanedannende medicin.

Link til Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler.

Bilkørsel og vanedannende medicin - for patienterne.

Kørekort og medicin - de forskellige typer medicin.

Søvnbesvær - information og vejledning til patienter.